Palvelukuvaus

Palvelumme on kokonaisuus, joka sisältää vaatimusmäärittelyn, suunnittelun ja käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen ja ylläpidon. Alla on kuvattu Odoo projektin päävaiheita ja palveluita. Olemme tuotteistaneet toimitusmallimme.

Esiselvitys  

Toiminnanohjauksen käyttöönottoprojekti kannattaa aloittaa kartoittamalla tärkeimpiä kehityskohtia ja tiedostamalla mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Esiselvityksessä käydään läpi asiakkaan nykytila ja olemassaolevat IT-ratkaisut sekä suunnitellaan haluttu tavoitetila. Esiselvityksen avulla saadaan myös tarkempi hinta-arvio varsinaiselle toimitusprojektille.

Testikäyttö (Pilotointi)  

Esiselvityksen jälkeen luomme tietokannan Odoo -palvelimelle ja laitamme "virrat päälle". Tässä vaiheessa voidaan myös tuoda perustiedot Odooseen (asiakkaat, toimittajat, tuotteet yms) muista järjestelmistä tai jos tietoja on vähän, ne voidaan syöttää käsin. Samalla yrityksesi pääkäyttäjä tutustuu sovelluksen käyttöliittymään ja voi tehdä huomioita muutostarpeista. Kokemus on osoittanut, että Odoo ratkaisua ei kannata "ylisovittaa" omaan tarpeeseen, vaan käyttöönotto tehdään ketterästi yleisesti hyväksi havaittuja toimintatapoja käyttäen (80/20 sääntö). Näin kalliiksi tulevat ja aikaavievät "sovitukset" minimoidaan ja Odoo testikäyttö nopeasti käyntiin.

Käyttöönotto  

Käyttöönotto tehdään, kun yhdessä toteamme, että pilottiratkaisu on riittävästi testattu ja se halutaan ottaa tuotantokäyttöön. Tässä vaiheessa teemme käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet yrityksesi Odoo -käyttäjille sekä pidämme loppukäyttäjäkoulutuksen. Käyttöönottovaiheessa käyttäjiltä saattaa tulla vielä muutostarpeita/toiveita, mutta tärkeintä on, että uuden ohjelmiston käyttö aloitetaan, jotta työntekijät ottavat uuden ohjelmiston osaksi päivittäistä toimintaa ja tottuvat yhtenäisiin toimintatapoihin. 

Asiakastuki ja ylläpitopalvelu  

Tavoitteemme on pitää pilvipalvelu käyttökunnossa 24/7, lukuunottamatta etukäteen ilmoitettuja lyhyitä huolto/päivityskatkoksia. Toteutunut SLA-taso on 99,98%. Ylläpitoon sisältyy jatkuva palvelinten valvonta, päivittäiset varmuuskopioinnit ja tarpeen mukaan tietoturvapäivitykset. Asiakastuki palvelee arkisin klo 9-17 (sähköposti, puhelin).